Svensson Wire and Cable Packaging AB

Moderbolag I Svensson Group, bildades 1981, produktion I Falkenberg och Sexdrega. Säte för den Nordiska och Baltiska försäljningen.

Svensson Wire and Cable Packaging SARL.

Franskt dotterbolag, produktion och försäljning, bearbetar primärt den Franska, Spanska och Italienska marknaden. Införlivades i gruppen 2008, tidigare Lamoise Sarl.

RS Trommelsservice

Norskt JV där Svensson Group äger 50% av bolaget och Ola Rustad AS 50%. Produktion och försäljning, bolaget ansvarar för den norska marknaden.

Svensson Ernol Packaging AB

Gruppens plastbolag som primärt designar, tar fram verktyg och producerar plasttrummor. Bolaget kan även producera andra typer av plastemballage. Bolaget ägs till 50% av Svensson Group och 50% av Ernol AB.

Svensson Engineering AB

Gruppens ”stålbolag” designar, producerar och marknadsför gruppens ståltrumsortiment. Servar gruppens säljare men säljer också i egen regi och främst då direkt mot offshore.

G Svensson Wood AB

Hyvleri i Sexdrega, förser delar av gruppen med insatsmaterial i form av konfekterat virke för kabeltrumsprodukton. Företaget har även ett byggsegment bestående av takluckor och takstolar.