Svensson Group skall ha miljömässiga värderingar i hela verksamheten, och sträva efter att arbeta på ett miljöriktigt sätt. Vi skall sträva efter en bra arbetsmiljö och upplevas som en attraktiv arbetsgivare. 
Vi är certifierade enligt ISO 14001:2004 miljö.