Svensson Group – en Europeisk företagsgrupp

Svensson Group är en Europeisk företagsgrupp specialiserad på emballage och hanteringsutrustning med tonvikt på kabel- slang och wireindustrin. Vi producerar och konstruerar kabeltrummor i trä, plywood, plast och stål samt relaterad lyft och hanteringsutrustning.

Svensson Group är en emballagekoncern som bildades 1981. Gruppen ingår i en familjeägd koncern med säte i Falkenberg, Sverige.

”One stop shop”

Svensson Group verkar inom alla områden vad gäller kabel, wire och slangemballage. Vår strategi är att vara en ”one stop shop” för våra kunder, där vi tillgodoser deras hela behov av emballage. Genom lång erfarenhet av projekt tillsammans med våra kunder går vi också in och ger experthjälp i emballage och trumlogistikfrågor.

Svensson Group har verksamhet i Sverige, Norge, Frankrike och Holland och vi ser hela Europa som vår marknad. Förutom rena produktionsbolag har vi expertbolag vad gäller engineering och plastemballage samt hyvleri för insatsmaterial.

Vår vision och affärsidé

– Att vara en ledande leverantör på den Europeiska kabel, wire och slangemballagemarknaden.
– Erbjuda ett brett sortiment av ändamålsenliga emballageprodukter till den Europeiska kabel- wire- och  slangindustrin oavsett material och storlek.
– Erbjuda innovativa och kundoptimerade logistiklösningar med hänsyn till både miljö och ekonomi som inte begränsas av geografiska gränser.
– Erbjuda service och konsulttjänster i syfte att skapa bästa totalekonomi för våra kunder.